رایتینگ آکادمیک

رایتینگ آکادمیک و ویژگی های آن

رایتینگ آکادمیک

رایتینگ آکادمیک خطی (Linear) است

رایتینگ آکادمیک در زبان انگلیسی معمولاً راهی است برای نویسنده تا ایده خویش را بیان کرده و از آن دفاع نماید.این بدین معناست که دیدگاه نویسنده باید از ابتدا روشن باشد، و نکاتی که بدنبال آن ذکر می شوند، باید از این دیدگاه حمایت کنند. هنگامی که ایده های مخالف معرفی می شوند، باید آنها را رد نمود. نتیجه گیری به صورت منطقی از بدنه رایتینگ دنبال می شود. برای درک بهتر این موضوع به مثال زیر توجه نمایید:

رایتینگ آکادمیک

رایتینگ آکادمیک پیچیده (Complex) است

معیارهای ارزیابی رایتینگ آیلتس به داوطلبینی که از هر دو نوع جمله ساده و پیچیده استفاده میکنند، پاداش میدهد. به عنوان یک قاعده، سعی کنید حداقل 50٪ جملات خود را پیچیده کنید. از (V+ing، V+ed) Participles یا ضمایر موصولی (‘که’، ‘that’) relative pronouns برای اضافه کردن subordinate clause و یا علائم نگارشی مانند دونقطه (:) یا نقطه ویرگول (;) استفاده کنید. به مثال های زیر توجه کنید:

رایتینگ آکادمیک

رایتینگ آکادمیک روشن (Clear) است

شاید از خود بپرسید که قبلاً بیان کردیم که رایتینگ آکادمیک بایستی پیچیده (Complex) باشد؛ حال چرا حرف از روشن بودن (Clear) به میان آوردیم؟ خب، تفاوت در اینجاست که: گرامر رایتینگ بایستی پیچیده باشد اما ایده های شما روشن و واضح. نظر خود را با استفاده از عبارات قابل تشخیص مانند «I am against» یا «It is my view that» بیان کنید. سپس، ایده های خود را با نشانگرهای نگارشی (discourse markers) مانند «on the other hand» و «furthermore» پیوند دهید.

رایتینگ آکادمیک

رایتینگ آکادمیک شواهد (Evidence) ارائه میدهد

تسک 1 رایتینگ آکادمیک آیلتس، از شما میخواهد تا مجموعه ای از داده ها یا یک نمودار را توصیف کنید. برای هر ادعایی که در پاسخ خود می کنید، حتماً از شواهدی که سوال شما را حمایت می کنند نیز استفاده نمایید. شواهد ممکن است به شکل اعداد دقیق (precise numbers) باشد، یا شما می توانید از اعداد گرد شده “round numbers” استفاده کنید تا خواننده منظور شما را ساده تر درک نماید. هر دوی این موارد در رایتینگ آیلتس قابل قبول می باشند.

رایتینگ آکادمیک

رایتینگ آکادمیک در هنگام عدم وجود شواهد، از کلی گویی و یا عدم قطعیت (Hedging) استفاده میکند

تسک 2 در رایتینگ آیلتس از شما میخواهد نظر خود را بیان کرده یا در مورد موضوعی بحث نمایید، اما هیچ فرصتی برای انجام تحقیق یا جمع آوری مدارک وجود ندارد. بعضی از اظهارات مانند “English is spoken in the United Kingdom” مستلزم هیچ شواهدی نیست. اما هنگامی که ادعایی می کنید که دیگران ممکن است با آن مخالفت کنند، از استراتژی های hedging مانند موارد زیر استفاده کنید:

رایتینگ آکادمیک

رایتینگ آکادمیک غیرشخصی (Impersonal) است

در حالی که اشکالی در استفاده از ضمیر «I» در رایتینگ آکادمیک نیست، سعی کنید این کلمه کوچک گرانبها را بیش از حد استفاده نکنید! رایتینگ شما باید حاوی برخی از ایده های حقیقی و عینی باشد و نه فقط توصیف اعتقادات شخصی شما. با استفاده از عبارت “This essay” یک لحن غیر شخصی به رایتینگ خود اضافه کنید.

رایتینگ آکادمیک رسمی (Formal) است

رایتینگ رسمی بدین معنی است که ما از کوتاه نویسی (“can’t”)، افعال چند بخشی (“put up with”)، واژه های غیر رسمی (“kids”، “cops”)، علامت تعجب (“!”)، سوالات ضمیمه (“?don’t you think?”، “isn’t it”)، و عبارات مبهم (“sort of”، “a lot of”).