دوره آمادگی آزمون های کمبریج – KET, PET, FCE, CAE, CPE

دوره آمادگی آزمون های کمبریج انگلستان – KET, PET, FCE, CAE, CPE

در سال 1858، UCLES به عنوان یکی از دپارتمان های دانشگاه کمبریج آغاز به کار کرد. هدف از تأسیس این بخش، ارایه استانداردی برای آموزش زبان انگلیسی در مدارس و برگزاری امتحان در زمینه موضوعات مختلف اعم از تحصیلی و حرفه ای بود.

در حال حاضر UCLES تحت عنوان Cambridge ESOL شناخته شده و عهده دار مسئولیت برگزاری آزمون های کمبریج برای آموزندگان زبان انگلیسی است. همچنین این دپارتمان به عنوان بخشی از یکی از معتبرترین دانشگاه های جهان، آزمون هایی را جهت ارزیابی زبان آموزان در بالاترین سطح ممکن، آماده و برگزار می نماید. این امتحانات هر 4 مهارت مورد نظر در آموزش زبان – مهارت های شنیداری، گفتاری، نوشتاری و درک مطلب – را بر اساس نیاز زبان آموزان در زندگی واقعی مورد سنجش قرار می دهد.

همه ساله بیش از یک میلیون نفر در جهان در آزمون های کمبریج شرکت میکنند. آزمون های کمبریج در سرتاسر دنیا شناخته شده هستند و مدارکی که توسط آن دانشگاه صادر میشوند در سطح بین المللی از طرف مؤسسات آموزشی به عنوان مدارک معتبر مهارتهای زبانی به رسمیت شناخته می شوند.

در ادامه به معرفی اجمالی آزمون های کمبریج خواهیم پرداخت.

آزمون های کمبریج

Key English Test (KET)

اين آزمون براي داوطلباني طراحي شده است كه مي توانند عبارات مربوط به امور روزمره، كار، رفتن به خريد و اطلاعات مربوط به دوستان و خانواده را به راحتي بفهمند و نيز مطالب مربوط به گذشته خود و تحصيلات را به سادگي بيان كنند.

ویژگی ها:

 • این تست انگليسي براي رفع نیاز جهت امور روزمره طراحی و اجرا می شود.
 • تاريخ هاي آزمون در مراکز مختلف انعطاف پذير می باشد.
 • شركت كنندگان گواهينامه رسمی همراه با کد رهگیری دريافت مي نمايند.
 • این تست چهار مهارت خواندن (Reading)، نوشتن (Writing)، شنيدن (Listening) و مكالمه (Speaking) را ارزيابي مي نمايد.
 • امتیاز دهی به صورت ارزشی در چهارچوب استاندارد بین المللی (CEFR)
 • دارای سطح A2 در چهارچوب (CEFR)

آزمون های کمبریج

Preliminary English Test (PET)

آزموني است براي داوطلباني كه در سطح متوسط Intermediate قراردارند افرادي كه مي توانند به راحتي نكات اساسي را در مكالمات مربوط به موضوعاتي مانند كار، مدرسه و سرگرمي ها را فهميده و در سفرهايي كه انجام مي دهند به راحتي بتوانند ارتباط برقرار نمايند و در مورد عقايد و آرزوهاي خود بطور مختصر و منسجم صحبت نمايند.

ویژگی ها:

داوطلبی که این آزمون را می دهد، انتظار می رود:

 • نكات اساسي را در مكالمات مربوط به موضوعات معمولي مانند كار، مدرسه، سرگرمي ها و غيره را بفهمند.
 • در موقعيت هايي كه هنگام سفر براي ايجاد ارتباط زباني پيش مي آيد به راحتي عمل كند. در مورد مسائل مورد علاقه شخصي، مطالب خود را به آساني و به طور منسجم بيان كند.
 • داوطلبان مي توانند از تجارب خود و رويدادها حرف بزنند و روياها، آرزوها و اهداف خود را بيان كنند. آنها همچنين مي توانند برنامه ها و عقايد خود را بطور مختصر توجيه نمايند. تاريخ هاي آزمون در مراکز مختلف انعطاف پذير می باشد.
 • شركت كنندگان گواهينامه رسمی همراه با کد رهگیری دريافت مي نمايند.
 • این تست چهار مهارت خواندن (Reading)، نوشتن (Writing)، شنيدن (Listening) و مكالمه (Speaking) را ارزيابي مي نمايد.
 • امتیاز دهی به صورت ارزشی در چهارچوب استاندارد بین المللی (CEFR)
 • دارای سطح B1 در چهارچوب (CEFR)

آزمون های کمبریج

First Certificate in English (FCE)

در اين سطح داوطلباني شركت مي نمايند كه مي توانند پيام اصلي متوني را كه در مورد موضوعات عملي و خلاصه بيان شده را بفهمند و در مورد رشته تخصصي خود به راحتي صحبت كنند. در محيط هايي كه به زبان مادري انگليسي صحبت مي كنند بدون تلاش مقاصد خود را به راحتي و رواني بيان نمايند.

ویژگی ها:

داوطلبی که این آزمون را می دهد، انتظار می رود:

 • پيام اصلي متوني را كه در مورد موضوعات عملي و خلاصه بيان شده اند بفهمند و در بحث هاي فني مربوط به رشته تخصصي خود شركت فعال داشته باشند.
 • در بحث هاي مربوط به موضوعات معمولي با اشخاصي كه به زبان مادري خود صحبت مي كنند مقاصد خود را بدون اينكه هيچ يك از دو طرف تلاش فوق العاده اي به خرج دهند به راحتي و رواني بيان كنند.
 • مقاصد خود را به روشني و تفصيل در مورد موضوعات مختلف بيان كنند.
 • درمورد موضوعات خبري بحث كند و نكات مثبت و منفي هر وضعيت خاص را بسنجد.
 • شركت كنندگان گواهينامه رسمی همراه با کد رهگیری دريافت مي نمايند.
 • این تست در پنج قسمت خواندن (Reading)، نوشتن (Writing)، شنيدن (Listening)، مكالمه (Speaking) و كاربرد انگليسي (Use of English) برگزار می شود.
 • امتیاز دهی به صورت ارزشی در چهارچوب استاندارد بین المللی (CEFR)
 • دارای سطح B2 در چهارچوب (CEFR)

آزمون های کمبریج

Certificate in Advanced English (CAE)

داوطلبان اين آزمون افرادي هستند با سطح مناسب كه مي توانند به راحتي و بدون تلاش در گفتگوهاي تخصصي رشته خود بدون تلاش براي يافتن لغات به صورت روان مقصود خود را بيان كنند و مقصود طرف مقابل را نيز براحتي بفهمد و پاسخ مناسب ارائه دهد. معناي ضمني متون طولاني را درك نمايد و با موضوعات پيچيده به طريقي روشن و منسجم برخورد نموده و موضوعات را به هم ربط دهند.

ویژگی ها:

داوطلبی که این آزمون را می دهد، انتظار می رود:

 • طيف وسيع تري از متون طولاني تر از نظر زبان شناسي مشكل تر را بفهمند و معناي ضمني آنها را درك كنند.
 • مقصود خود را بدون نياز به جستجوي لغات، به راحتي و في البداهه بيان كنند.
 • در موقعيت هاي اجتماعي، تجاري، آموزشي و دانشگاهي از منابع زباني با انعطاف و راحتي استفاده نمايند.
 • با موضوعات پيچيده به طريقي روشن، منسجم و با توجه به جزئيات برحورد كنند و بتوانند با استفاده از طيف وسيعي از منابع زباني مناسب، موضوعات را به يكديگر ربط دهد.
 • شركت كنندگان گواهينامه رسمی همراه با کد رهگیری دريافت مي نمايند.
 • این تست چهار مهارت خواندن (Reading)، نوشتن (Writing)، شنيدن (Listening)، مكالمه (Speaking) و كاربرد انگليسي (Use of English) را ارزيابي مي نمايد.
 • امتیاز دهی به صورت ارزشی در چهارچوب استاندارد بین المللی (CEFR)
 • دارای سطح C1 در چهارچوب (CEFR)

آزمون های کمبریج

Certificate of Proficiency in English (CPE)

اين آزمون سنجشي است براي داوطلباني كه بدون زحمت مي توانند انگليسي را بخوانند و صحبت كنند. اطلاعات مربوط به منابع شنيداري و نوشتاري مختلف را خلاصه كنند و به طور منسجم بازگو نمايند. دواطلبان اين آزمون مهم مي توانند از عهده طرح عقايد خود در طول بحث راجع به موضوعات پيچيده بربيايند.

ویژگی ها:

داوطلبی که این آزمون را می دهد، انتظار می رود:

 • اطلاعات كسب شده از منابع شنيداري و نوشتاري مختلف را خلاصه كنند و قادر باشند نكات اساسي و منطقي اطلاعات مذكور را به طور منسجمي بازگو نمايند.
 • مقصود خود را با دقت و رواني و بطور في البداهه بيان كنند و از عهده طرح عقايد خود در طول بحث راجع به موضوعات پيچيده بر بيايند.
 • شركت كنندگان گواهينامه رسمی همراه با کد رهگیری دريافت مي نمايند.
 • این تست چهار مهارت خواندن (Reading)، نوشتن (Writing)، شنيدن (Listening)، مكالمه (Speaking) و كاربرد انگليسي (Use of English) را ارزيابي مي نمايد.
 • امتیاز دهی به صورت ارزشی در چهارچوب استاندارد بین المللی (CEFR)
 • دارای سطح C2 در چهارچوب (CEFR)

سطح بندی نمرات آزمون های کمبریج انگلستان

آزمون های کمبریج