رایتینگ تسک 1

رایتینگ آیلتس تسک 1 – چگونه پاراگراف overview بنویسیم؟

overviewجمله دیدگاه کلی در رایتینگ آکادمیک آزمون آیلتس تسک 1 (Overview) را میتوان بنوعی مهم ترین جمله در کل ریپورت (Report) دانست. در حقیقت، همانطور که بعداً در این پست مشاهده خواهیم کرد، بدون داشتن چنین مشخصه ای، اکتساب امتیاز خوب 7 یا بیش از آن، بسیار دشوار است. overview می تواند بلا فاصله بعد از پاراگراف مقدمه (introduction) و یا در آخر قرار داده شود و خلاصه ای از نکات اصلی یا مهم نمودار داده شده در آزمون آیلتس است.

ممتحن چه چیزی را میخواهد؟

یک دیدگاه کلی (Overview) یکی از اولین مواردی است که یک امتحان به دنبال آن است، زیرا نشان می دهد که شما می توانید مهمترین اطلاعات را از نمودار یا نمودار مشخص کنید و به طور واضح روند و مقایسه های کلی را مشخص کنید.

اگر ما به معیار نمره دهی آزمون آیلتس نگاه کنیم می بینیم که کلمه “overview” سه بار ذکر شده است:

overview

با نگاه به شکل داده شده درمی یابیم که برای دستیابی به حداقل نمره 5، ما باید نوعی دیدگاه کلی (Overview) را ارائه دهیم. اگر داده های مناسب را انتخاب کنیم تا در دیدگاه کلی (Overview) گنجانده شود، نمره 6 را بدست می آوریم و اگر «روشن و گویا» باشیم، برای این قسمت نمره 7 دریافت میکنیم.

دیدگاه کلی (Overview) چیست؟

برای درک این مطلب بایستی به سوال نگاه کنیم. سوال برای رایتینگ آکادمیک تسک 1 همیشه یکسان است:

 

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant

 

بنابراین، ما باید خلاصه ای کوتاه از ویژگی های اصلی را ارائه دهیم. شما این کار را با انتخاب مهم ترین چیزهایی که می توانید آنها را در شرایط کلی و در نگاه اول ببینید انجام می دهید. به طور کلی، شما از چیزی که در داده های گراف یا نمودار مشاهده می کنید، جزئیاتی بیان نخواهید کرد، فقط در مورد آنچه که می توانید بصری ببینید، می نویسید.

چگونه ویژگی ها و خصیصه های اصلی را انتخاب کنم؟

برای درک این موضوع، ما باید در مورد انواع مختلف نمودارهایی که ممکن است ببینیم، فکر کنیم.

به طور کلی دو نوع نمودار و نمودار وجود دارد: دینامیک (پویا) و استاتیک.

نمودارهای دینامیکی در طول زمان نشان داده می شوند و نمودارهای استاتیکی تنها در یک لحظه اطلاعات را نشان می دهند. این موضوع بر نوع داده ای که انتخاب می کنیم تاثیر می گذارد.

هنگامی که ما به نمودارهای پویا نگاه می کنیم باید به دنبال موارد زیر باشیم:

  • رفتار داده ها از ابتدا تا انتها چگونه است؟
  • آیا آنها به طور کلی بالا یا پایین می روند و یا نوسان می کنند؟
  • هر تفاوت قابل توجهی از روند کلی؟
  • به طور کلی افزایش داریم یا کاهش

هنگامی که ما به نمودارهای استاتیک نگاه می کنیم باید به دنبال نکات زیر باشیم:

  • بالاترین / پایین ترین مقادیر چیست؟
  • قابل توجه ترین تفاوت چیست؟
  • هر شباهت؟
  • هر استثناء قابل توجه؟

آیا نیازی به نتیجه گیری در رایتینگ تسک 1 هست؟

خیر. نتیجه گیری خلاصه ای است از آنچه شما فکر می کنید. این یک مقاله (essay) نیست و بنابراین لازم نیست نتیجه ای بنویسید. نتیجه گیری خود را برای رایتینگ آیلتس تسک 2 ذخیره کنید.

مثال:

در ادامه یک نمونه نهایی مطابق آنچه گفته شد آورده شده است. دیدگاه کلی (Overview) با رنگ زرد برجسته شده است. توجه داشته باشید که چگونه از ویژگی های قابل توجه و مهم استفاده شده و در مورد آنها به طور کلی صحبت گردیده است.

overview

رایتینگ تسک 1 overviewSource: Cambridge IELTS 9 – Test 4 Writing Task 1 p.101