چگونگی نوشتن یک thesis statement برای رایتینگ تسک 2

thesis statement

در این پست نگاهی به موارد زیر خواهیم انداخت:

 1. thesis statement چیست؟
 2. چگونه انوع مختلف سوالات را شناسایی کنیم؟
 3. چگونه برای هر نوع سوالی thesis statement بنویسیم؟
 • thesis statement چیست؟

Thesis- یک ایده است که مورد توجه قرار می گیرد، مخصوصا ایده ای که مورد بحث قرار می گیرد یا آنالیز می شود.

thesis statement مهمترین جمله در رایتینگ تسک 2 شما می باشد. این جمله در مقدمه رایتینگ شما می باشد و هر مقدمه می بایست یک thesis statement داشته باشد، در کنار پارافریز سوال و outline statement.

thesis statement ایده اصلی شما می باشد و به معنی این می باشد که حس و نظر خود در مورد سوال پرسیده شده را در یک جمله بیان می کنید. این جمله به ممتحن نشان می دهد که شما سوال را کاملا درک کرده اید و منجر به یک رایتینگ شفاف تر و منطقی تر می شود.

بگذارید نگاهی بیندازیم به یک نمونه thesis statement:

Question: There is a good deal of evidence that increasing car use is contributing to global warming and having other undesirable effects on people’s health and well-being.

To what extent do you agree or disagree?

Thesis statement: This essay agrees that increasing use of motor vehicles is contributing to rising global temperatures and certain health issues.

همانطور که مشاهده می کنید، این جمله به طور کاملا شفاف به ممتحن نشان می دهد که شما در مورد سوال چه نظری دارید. ادامه رایتینگ شما باید این جمله را حمایت کنند.

 • چگونه بدانم که چه چیزی باید بنویسم؟

اولین چیزی که ما نیاز داریم این است که نوع سوال را تشخیص بدهیم و به نوع کلمه دستوری که آمده است دقت کنیم. برای نمونه، در سوال پایین، کلمه دستوری ‘do you agree or disagree’ می باشد.

Question: There is a good deal of evidence that increasing car use is contributing to global warming and having other undesirable effects on people’s health and well-being.

To what extent do you agree or disagree?

بنابراین ما نیاز است که به طور کاملا شفاف به ممتحن بگوییم که ما با این ایده موافقیم یا مخالف و این نظر شخصی بر روی thesis statement مان تأثیر می گذارد.

بگذارید نگاهی بیندازیم به سوالات بیشتری که در ادامه آمده اند:

1. Computers are being used more and more in education. Discuss the advantages and disadvantages and give your own opinion.

2. Computers are being used more and more in education. Some people say that this is a positive trend, while others argue that it is leading to negative consequences. Discuss both sides of this argument and then give your own opinion.

3. Students are becoming more and more reliant on computers. What are some of the problems associated with reliance on computers, and what are some of the possible solutions?

در هر 3 سوال بالا کلمات کلیدی کم و بیش شبیه هم هستند- آموزش و کامپیوترها. البته، اگر به کلمات دستوری نگاهی بیندازیم خواهیم دید که لازم است که به هر سوال به صورت خاصی پاسخ دهیم و این مساله برروی thesis statement ما تأثیر می گذارد.

کلمات دستوری سوالات بالا در پایین آمده اند:

1. Discuss the advantages and disadvantages and give your own opinion.

2. Discuss both sides of this argument and then give your own opinion.

3. What are some of the problems and what are some of the possible solutions?

بنابراین، بسیار مهم است که زمانی را برای آنالیز سوال کنار گذاشته تا متوجه شویم که سوال دقیقا از ما چه چیزی می خواهد.

 • چگونه یک thesis statement برای هر نوع سوال بنویسم؟

زمانی که مشخص گردید که سوال از ما چه میخواهد، ما می توانیم در مورد thesis statement فکر بکنیم. در ادامه این مقاله در مورد نوشتن thesis statement برای 4 نوع سوال متفاوت صحبت خواهد شد:

 • سوالاتی که نظر شخصی شما را می خواهد (Do you agree or Disagree)
 • سوالات Discussion (Discuss both points of view)
 • مزایا و معایب
 • مشکل و راه حل

شما باید همیشه به خاطر داشته باشید که اگر چه  سوالات رایتینگ تسک 2 معمولا از یک قالب استاندارد پیروی می کنند، این سوالات ممکن است تغییر بکنند و شما باید برای این مساله آماده باشید.

 • سوالاتی که نظر شخصی شما را می خواهند

Some aspects of celebrity culture have a bad influence on young people.

To what extent do you agree or disagree with this statement?

ما در مورد این گونه سوالات سه گزینه پیش رو داریم:

 1. موافقت
 2. مخالفت
 3. هم موافقت و هم مخالفت

پیشنهاد می شود که همیشه یا گزینه 1 یا گزینه 2 را انتخاب کنید. انتخاب گزینه 3 معمولا باعث رایتینگ های گیج کننده یا خیلی طولانی می شود. اگرشما فقط یک گزینه داشته باشید و خوب در مورد آن صحبت کنید، این کار باعث می شود که رایتینگ های شفاف تری بنویسید که به خوبی موضوع را مورد بحث قرار داده اند.

بنابراین، شما دو گزینه برای پاسخ به این سوال در پیش دارید:

1. I agree that some aspects of celebrity culture have a bad influence on young people.

2. I disagree that some aspects of celebrity culture have a bad influence on young people.

همه جملات thesis statement برای این نوع سوال باید با جملات زیر شروع شوند:

This essay agrees that…

یا

This essay disagrees that…

ما باید از ضمایر شخصی مانند ‘I’ استفاده نکنیم و به جای آن بهتر است از ‘This essay’ استفاده کنیم.

همچنین به یاد داشته باشید که نباید دقیقا صورت سوال را کپی کنیم چون در امتحان رایتینگ شما مجاز به این کار نمی باشید و در عوض آن را باید پارافریز کنید.

برای نمونه،

‘This essay agrees that the some famous people’s lifestyles have a detrimental effect on the youth of today’

 • دومین نمونه سوال برای دادن نظر شخصی

Increasing the price of petrol is the best way to solve growing traffic and pollution problems.

To what extent do you agree or disagree?

Thesis Statement: This essay disagrees that the best way to resolve increasing pollution and congestion problems is to raise the cost of fuel.

 • سوال Discussion

Computers are being used more and more in education. Some people say that this is a positive trend, while others argue that it is leading to negative consequences.

Discuss both sides of this argument and then give your own opinion.

برای این نمونه سوالات، لازم است که به طور شفاف دو طرف بحث را مورد بررسی قرار داده و در خاتمه نظر خود را بیان کنید.

ما می توانیم این کار را با پارافریز کردن سوال شروع کنیم و سپس دو طرف بحث را بررسی و در انتها نظر شخصی خود را بیان کنیم. نظر شخصی ما باید فقط از یک طرف بحث طرفداری کند.

اگر هر دو طرف بحث را نیز قبول نداشتید، باز هم فقط از یک طرف آن طرفداری کنید تا جوابی شفاف تر بدهید.

Thesis statement: Some argue that schools and universities increasing use of computers is a beneficial trend, while others are opposed to this view. This essay agrees that growing use of technology by educators is a positive development.

همانطور که می بینید، زبان آموز دو طرف بحث را مورد بررسی قرار داده و در انتها نظر شخصی خود را نیز بیان کرده است.

 • سوال Discussion دوم

Some people think that parents should teach children how to be good members of society. Others, however, believe that school is the best place to learn this.

Discuss both these views and give your own opinion.

Thesis statement: Some argue that teachers should teach youngsters how to be upstanding members of the community, whereas others feel this is the role of the mother and father. This essay agrees that this duty should be filled primarily by parents.

 • سوال مزایا و معایب

Computers are being used more and more in education.

Discuss the advantages and disadvantages and give your own opinion.

دراین نوع سوال، ما به طور شفاف باید بیان کنیم که مزیت اصلی و عیب اصلی این موضوع چیست.

Thesis Statement: The principal advantage is the amount of information instantly available to students and the main disadvantage is the lack of discipline and motivation provided by computers.

 • سوال مزایا و معایب دوم

Some experts believe that it is better for children to begin learning a foreign language at primary school rather than secondary school.

Do the advantages of this outweigh the disadvantages?

Thesis statement: The principal advantage is that exposing children to languages as early as possible leads to higher levels of proficiency later in life and this outweighs the main disadvantage of young children being overwhelmed by too many subjects.

 • سوالات مشکل و راه حل

Students are becoming more and more reliant on computers.

What are some of the problems associated with reliance on computers, and what are some of the possible solutions? 

thesis statement باید یک مشکل اصلی و یک راه حل اصلی برای این سوال بیان کند. بعضی اساتید زبان پیشنهاد می کنند بیش از یک مشکل و راه حل را انتخاب کنید. این مساله هیچ مشکلی ندارد، ولی بهتراست 2 ایده خیلی خوب را انتخاب کرده و آنها را خوب توسعه دهید.

Thesis statement: The principal problem is students allowing machines to do all the work for them without thinking for themselves and a possible solution is to have stricter supervision from teachers and parents.

 • سوالات علت و راه حل

In some countries the average weight of people is increasing and their levels of health and fitness are decreasing.

What do you think are the causes of these problems and what measures could be taken to solve them?

Thesis statement: The principal cause of this problem is peoples’ sedentary lifestyles and a possible solution is to educate society about the dangers of not keeping fit.

 • گام های بعدی

تمام چیزی که در این مقاله در مورد thesis statement بیان گردید یک نگاه کلی به این جمله مهم در رایتینگ تسک 2 می باشد و این مقاله در کنار مقاله دیگری که در مورد نوشتن مقدمه ای تاثیر گذار در رایتینگ تسک 2 هست می بایست مطالعه گردد تا این موضوع کاملا درک گردد.

لازم است که تاکید گردد که اگرچه 4 نمونه سوال رایج در امتحان رایتینگ آیلتس مورد بررسی قرار گرفتند، سوالات رایتینگ ممکن است تغییر بکنند و شما باید براساس نوع سوال، thesis statement و مقدمه خود را تغییر دهید.