تفاوت بین نمره 5 و 8 در رایتینگ تسک 2 آیلتس – قسمت دوم (CC)

رایتینگ تسک 2

در ادامه پست قبلی برآنیم که به بررسی دومین معیار نمره دهی رایتینگ تسک 2 بپردازیم.

انسجام متن (Coherence)

انسجام متن (Coherence) در رایتینگ تسک 2 اشاره به توانایی شما برای نگارش متنی است که دقیق بوده و به راحتی قابل درک است.

در نمرات 6، 7 و 8 در رایتینگ تسک 2 ، همه قسمتها به راحتی قابل خواندن و درک هستند. نمره 5 بدین معناست که پاسخ روشنی داده نشده و یا پاسخ به آسانی قابل درک نیست. این ممکن است به این دلیل باشد که شما دارای بسیاری از اشتباهات گرامری هستید، کنترل گرامری ساختار جملات خود را از دست داده اید، کلمات و جملات در یک نظم بسیار غیر منطقی هستند یا شما از کلمات و عباراتی استفاده کرده اید که مناسب و دقیق نیستند.

ممتحن قادر خواهد بود تا تمام بخش های پاسخ های نمرات 6، 7 و 8 را درک نماید، اما با افزایش نمره، سهولت درک بهتر می شود. پاسخ های نمره 5 در رایتینگ تسک 2 تمایل زیادی به گنجاندن ایده های مختلف در هر پاراگراف دارند. پاسخهای نمرات 7 و 8 در هر پاراگراف تنها یک ایده دارند و سپس از بقیه پاراگراف برای توضیح و پشتیبانی استفاده می کنند. شما می توانید نمره خود را با روشن کردن ایده هر پاراگراف برای ممتحن و پشتیبانی منطقی ایده مورد نظر افزایش دهید.

جملات پاراگراف های پشتیبان در رایتینگ تسک 2 (Main Body) معمولاً بایستی ساخنتار زیر را داشته باشد:

  • تاپیک پاراگراف (Topic Sentence)
  • توضیح (Explanation)
  • مثال (Example)

 

Example : The best way to improve the health and fitness of the public is through advertisement campaigns. Many people are unaware of the health benefits regular exercise and a healthy diet brings and an advertising campaign could be used to educate people. For example, the ‘5-a-day’ campaign used in the UK was extremely effective in getting people to eat 5 portions of fruit and vegetables a day.0

 

Topic Sentence به روشنی نقطه نظر نویسنده را بیان کرده، در جمله دوم توضیحی مرتبط قرار گرفته و در جمله سوم یک مثال آورده شده است. اگر ترتیب این جملات طور دیگری می بود، فهم آنها دشوارتر می گردید.

به هم پیوستگی (Cohesion)

به هم پیوستگی (Cohesion) در رایتینگ تسک 2 به توانایی شما برای پیوند دادن ایده ها، جمله ها و پاراگراف ها اشاره می کند و یکی از راه های انجام این کار، استفاده از cohesive devices است که بنام های “linking devices” و “linking words” نیز شناخته میشود. برای مثال:

پاسخ های نمره 5 یا استفاده ای از لینکرها نمی کنند و یا استفاده آن ها نادرست می باشد. برخی از پاسخ های رایتینگ تسک 2 نیز استفاده بیش از حد یا غیرمعقولی ازین موارد دارند. داوطلب آزمون آیلتس بایستی به این نکته توجه داشته باشد که در صورت استفاده از لینکرها در هر جمله نه تنها نمره خوبی کسب نخواهد کرد بلکه ممتحن پاسخ داده شده را به نمره ای پایین تر تنزل خواهد داد.

پاسخ های نمره 6 تمایل به استفاده از عبارات پیوندی دارند اما استفاده آنها مناسب نیست یا بیش از حد تکرار وجود دارد. سعی کنید عبارات خود را با استفاده از مترادفها تغییر دهید.

پاسخ های نمره 7 به طور موثر از طیف خوبی از این عبارات لینکر استفاده می کنند، اما برخی ممکن است بیش از حد یا کمتر مورد استفاده قرار گیرند.

در هنگام استفاده از لینکرها در رایتینگ تسک 2، داوطلب نمره 8 هیچ اشتباهی ندارد. آنها با دقت از این ابزار استفاده کرده و هیچ استفاده بیش از حدی وجود ندارد.

نکات کلیدی Coherence and Cohesion

  • پاسخ های خود را در پاراگراف های منطقی بنویسید
  • یک ایده اصلی در هر پاراگراف استفاده کنید
  • مقدمه و نتیجه گیری داشته باشید
  • با یک توضیح و سپس یک مثال از نکات اصلی پشتیبانی کنید
  • از لینکرها با دقت و مناسب استفاده کنید
  • عبارات پیوندی خود را با استفاده از مترادفها متفاوت کنید

رایتینگ تسک 2