اسپیکینگ آیلتس: آنچه برای نمره 7 بایستی بدانید!

اسپیکینگ آیلتس

نمره 7 آیلتس هدف اکثر داوطلبین این آزمون می باشد. اما سوال بسیاری از این داوطلبین آیلتس این است که چرا علیرغم کسب نمره بالای 7 در مهارت های دیگر، همچنان در کسب این نمره در اسپیکینگ ناتوانند!؟

یکی از دلایل موجود این است که اسپیکینگ آیلتس بیشتر یک مهارت است تا دانش، بنابراین زمان بیشتری بایستی صرف فراگیری آن نمود. بهترین راه برای بهبود آن، استمرار در تمرین همراه با فیدبک از یک استاد زبان انگلیسی است.

همچنین، فقدان درک معیارهای ارزیابی اسپیکینگ آیلتس باعث می شود تا زبان آموزان بر موارد غلط تمرکز کنند. به عنوان مثال، آنها ممکن است نگران ویژگی های کوچک تلفظی شده و در جهت صحبت کردن همانند یک Native قدم بردارند. این تلاش ها می تواند تفاوت ایجاد کند، اما باید توجه داشت که تلفظ (Pronunciation) تنها 25 درصد از نمره شما در اسپیکینگ آیلتس را در بر میگیرد.

و چه میزان از نمره اسپیکینگ آیلتس نیاز به داشتن یک داستان زندگی جالب و شناخت راه حل های همه مشکلات جهان است؟ 0٪!

آنچه که واقعاً کمک می کند این است که بدانیم چگونه نمرات آیلتس محاسبه می شوند و در قدم بعدی تلاش نماییم تا این موارد مثبت در اسپیکینگ را به ممتحن آیلتس اثبات کنیم.

اسپیکینگ آیلتس – نکته 1 : به صحبت کردن ادامه دهید!

بر اساس معیارهای ارزیابی، یک داوطلب آیلتس نمره 7 بایستی:

بدون هیچ زحمتی یا از دست دادن انسجام جملات صحبت کند

در اسپیکینگ آیلتس نمره شما افزایش می یابد زمانی که شما بیشتر صحبت میکنید، حتی اگر این باعث ارتکاب اشتباهاتی نیز بشود. این به این دلیل است که آیلتس آزمونی است از آنچه شما می توانید انجام دهید، نه آنچه که نمی توانید انجام دهید. بنابراین در پاسخ به این سوال، تا زمانی که ایده دارید صحبت کنید و به سوال پاسخ دهید تا ممتحن آیلتس شما را متوقف کند.

اسپیکینگ آیلتس

اسپیکینگ آیلتس – نکته 2 : از یک یا چند اصطلاح (idiom) استفاده کنید.

بر اساس معیارهای ارزیابی اسپیکینگ آیلتس، یک داوطلب نمره 7 بایستی:

برخی از واژگان کمتر رایج و اصطلاحی را استفاده کند و آگاهی نسبی از سبک و کالوکیشن ها داشته باشد

ممتحن آیلتس در حال گوش دادن به شواهدی است که شما می توانید فراتر از “انگلیسی کتابی” بروید و شروع به استفاده از زبان روزمره واقعی تر و اصطلاحی کنید. بنابراین، با استفاده از عبارات اصطلاحی نظیر “I’m a bundle of nerves” بجای “I’m nervous” ممتحن را تحت تأثیر قرار دهید.

اسپیکینگ آیلتس

اسپیکینگ آیلتس – نکته 3 : سوال را پارافریز کنید.

بر اساس معیارهای ارزیابی، یک داوطلب نمره 7 آیلتس بایستی:

از پارافریز به طور موثر استفاده کند

اگر ممتحن سؤالی از شما می پرسد و بلافاصله می توانید از طریقی آن را پارافریز کنید – یعنی معنای مشابه را به طریقی دیگر بیان کنید – این کار را در اسپیکینگ خود بگنجانید. این یک استراتژی بسیار موثر است برای نشان دادن یکی از مهارت های اصلی که ممتحن بدنبال آن است. سعی کنید پارافریز را دو یا سه بار در طول آزمون انجام دهید.

اسپیکینگ آیلتس

اسپیکینگ آیلتس – نکته 4 : از لینکرها برای اتصال ایده های خود استفاده کنید.

بر اساس معیارهای ارزیابی اسپیکینگ آیلتس، یک داوطلب نمره 7 آیلتس بایستی:

با انعطاف پذیری از تعدادی لینکر و نشانگرهای گفتاری (Discourse Markers) استفاده کند

این در انگلیسی به چه معناست؟ این بدان معنی است که شما از عباراتی مانند «in other words»، «also»، «however» و «on the other hand» در بیان ایده های خود استفاده می کنید. کلمه کلیدی در اینجا دامنه (range) است. ممتحن آیلتس نمی خواهد عبارت “on the other hand” را صد بار از جانب شما بشنود! بنابراين صدای خود را در حال حرف زدن ضبط کرده و توجه کنید که آیا از عبارت “on the other hand” زیاد استفاده مي کنيد یا خیر. اگر چنین است، به جای آن از یک عبارت دیگر استفاده کنید. اکنون می توانید طیف خوبی از ربط دهنده ها یا لینکرها را نشان دهید.

اسپیکینگ آیلتس

اسپیکینگ آیلتس – نکته 5 : از اشتباه کردن نترسید.

بر اساس معیارهای ارزیابی اسپیکینگ آیلتس، یک داوطلب نمره 7 آیلتس بایستی:

اغلب جملات بدون خطا تولید کند، هر چند برخی اشتباهات گرامری ادامه یابند

این بدان معنی است که ممکن است برخی اشتباهات را انجام داده و هنوزنمره آیلتس 7 یا 7.5 را دریافت کنید. با این حال، بعضی از داوطلبان نمره ضعیفی دریافت میکنند زیرا بیش از حد در مورد اشتباهات نگران هستند. در نتیجه، آنها بیش از حد به آرامی صحبت می کنند و اشتباهات آنها بیشتر آشکار می شود! مهمتر از آن این است که تسلط خود را در روان صحبت کردن نشان دهید (به نکته 1 مراجعه کنید) تا اینکه دنبال تولید جملات بدون اشتباه باشید. البته، اگر متوجه یک اشتباه شدید، خوب است که خودتان را تصحیح کنید.

اسپیکینگ آیلتس

قبل از هرگونه تصمیمی برای یافتن یک کلاس خصوصی آیلتس معتبر بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.

کلاس خصوصی آیلتس