نوشته‌ها

Describe Image

اسپیکینگ پی تی ای (PTE) - DESCRIBE IMAGE

یکی از مهارت های کلیدی زبان انگلیسی، توانایی نگاه کردن به تصویر و …
Read Aloud

اسپیکینگ پی تی ای (PTE) - READ ALOUD

در بخش Read Aloud از آزمون پی تی ای PTE، یک متن به داوطلب ار…
Repeat Sentence

اسپیکینگ پی تی ای (PTE) - REPEAT SENTENCE

در بخش Repeat Sentence آزمون 10 الی 12 سوال خواهید داشت که پس…
Personal Introduction

آزمون پی تی ای (PTE) - Personal Introduction

Personal Introduction (معرفی شخصی) اولین بخش آزمون پی تی ای P…