اسپیکینگ پی تی ای (PTE) – DESCRIBE IMAGE

Describe Image

یکی از مهارت های کلیدی زبان انگلیسی، توانایی نگاه کردن به تصویر و درک آن و توصیف آن به دیگران است. در مطالعات و یا در کار شما اغلب خود را در شرایطی خواهید یافت که نیاز به تفسیر داده های بصری پیدا می کنید. این اساسا همان چیزی است که Describe Image در پی تی ای PTE در مورد آن است. یک تصویر بر روی صفحه خود خواهید دید و سپس بایستی در مدت زمان 40 ثانیه آن را توضیح دهید. نرم افزار پاسخ شما را بر روی تعدادی از پارامترها ارزیابی می کند. نوع سوال می تواند در ابتدا کاملا دلهره آور باشد اما با یک استراتژی به خوبی توسعه یافته و روش و الگوهای خوبی انجام می شود، شما به زودی می توانید آن را به خوبی انجام دهید.

مهارت اصلی که در Describe Image مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت اسپیکینگ است. همچنین، مهارت های جنبی از قبیل صحبت کردن هدفمند؛ حمایت از نظر با جزئیات، مثال ها و توضیحات؛ برگزاری یک سخنرانی شفاهی از راه منطقی؛ ایجاد ایده های پیچیده در یک گفتمان؛ استفاده از کلمات و عبارات متناسب با موقعیت؛ با استفاده از گرامر صحیح؛ صحبت با سرعت طبیعی؛ تسلط بر صحبت؛ ادای کلمات با تن مناسب و تلفظ و استرس صحیح و نیز صحبت کردن در شرایط زمان بندی شده محک زده خواهند شد.

نكات Describe Image

 • 25 ثانیه به داوطلب فرصت داده می شود که بخوبی تصویر را مشاهده کند و سپس 40 ثانیه فرصت برای توصیف عکس داده می شود.
 • بعد از باز شدن میکروفون صدای بیپ شنیده می شود. پس از شنیدن صدا بلافاصله شروع کنید.
 • این تصاویر ممکن است چارت، نقشه، گراف، دیاگرام، ساختمان و هر چیز دیگری باشد.
 • دقت کنید در این بخش نیاز به تحلیل تصاویر نداریم، تنها نیاز به توصیف موارد اصلی است.
 • گرامر و لغت در این بخش خیلی مهم نیستند.
 • یکی از تاثیرگذارترین مهارت ها در این بخش، روان خوانی Oral Fluency می باشد.
 • ترتیب بیان عناصر تصاویر مهم نیست.
 • به هیچ عنوان توقف و تردید در اسپیکینگ نداشته باشید.
 • سعی کنید هر چیزی را که می بینید بگویید.

تمپلیت مورد نیاز Describe Image

* This image shows …
* It also depicts …
* Overall, it can be seen/observed that …
* Additionally, you may notice that …
* On the other hand, another visible feature is …
* Lastly, it is surprising to see that …
* To conclude/sum up, it is clear that …

نمونه سوال و پاسخ Describe Image در آزمون اصلی

Describe Image

The two pie charts compare the average household expenditure on several goods & services in 1950 & 2010. (Introduction).  In 1950, an overwhelming portion of the expenditure went on for housing & after six decades expenditure on food has soared significantly (background sentence/overview).

Apart from food,  transportation expenses had increased drastically by roughly three times from only 3.3% in 1950 to 14% in 2010 (point 1). In contrast, there was a slight increase in the expenditures on health care (point 2).

In summary, the expenditure nature of people had changed significantly in 2010 than that had been in 1950 (conclusion).

 

امتياز دهي Describe Image

الف. امتیاز بخش محتوا (Content)

0 1 2 3 4 5
برخی از عناصر تصویر را ذکر می کند برخی از عناصر تصویر را شرح می دهد، اما ارتباط آن را مشخص نمی کند تنها بر یک عنصر از تصویر تکیه می کند و درک مقدماتی از عناصر دیگر تصویر دارد با اکثر عناصر تصویر مواجهه می شود و کاربردهای آن را می گوید همه عناصر کلیدی تصویر و ارتباطات آن را بیان می کند نه تنها به تمامی عناصر تصویر اشاره می کند بلکه آنها را توسعه نیز می دهد

 

ب. امتیاز بخش تلفظ Pronunciation

5 4 3 2 1 0
Native-Like Advanced Good Intermediate Intrusive Non-English
 • Native-Like

تمام حروف صدادار و بی صدا طوری بیان می شوند که توسط یک انگلیسی زبان براحتی قابل تشخیص باشند. داوطلب ادغام و حذف متناسب با روان خوانی را بخوبی انجام می دهد. ضمن اینکه استرس تمام کلمات به تنهایی و یا در سطح جمله بدرستی رعایت می شود.

 • Advanced

حروف صدادار و بی صدا به وضوح و بدون تردید بیان می شوند. اشتباهاتی وجود دارد اما در فهم متن تاثیری ایجاد نمی کند. استرس بر روی تمامی کلمات متداول به تنهایی و یا در سطح جمله بدرستی رعایت می شود.

 • Good

بیشتر حروف بی صدا و صدادار بدرستی تلفظ می شوند. چند اشتباه واضح ممکن است در فهم برخی از کلمات تاثیر بگذارد. تلفظ و استرس اشتباه در برخی از کلمات وجود دارد.

 • Intermediate

برخی از کلمات بطور پیوسته به اشتباه مانند یک غیرانگلیسی زبان تلفظ می شوند. حداقل دو سوم صحبت قابل تشخیص بوده اما شنونده ممکن است نیاز به عادت نمودن به لهجه فرد داشته باشد. استرس در برخی از کلمات اشتباه و یا نامفهوم می باشد.

 • Intrusive

بسیاری از حروف اشتباه تلفظ می شوند و حدود یک سوم از کلمات برای شنونده نامفهوم است. استرس کلمات بدرستی ادا نمی شود.

 • Non-English

تلفظ غلط کلمات بسیار مشهود است. حدود یک دوم از کلمات به اشتباه تلفظ می شوند. به سیلابس یا اجزای تشکیل دهنده کلمات توجهی نمی شود و یا به اشتباه عنوان می شود.

ج. امتیاز بخش اورال فلوئنسي Oral Fluency

5 4 3 2 1 0
Native-Like Advanced Good Intermediate Limited Disfluent
 •  Native-Like

نحوه گفتار، ریتم و چینش کلمات را به درستی نشان می دهد. تردید، تکرار، شروع اشتباه، و ساده سازی واژگان وجود ندارد.

 • Advanced

گفتار دارای ریتم مناسب با چینش مناسب کلمات بوده و همچنین استرس یا تاکید بر کلمات صحیح است. بیشتر از یک تکرار، تردید، و شروع اشتباه وجود ندارد. هیچ ساده سازی قابل توجهی در ادای کلمات بصورت غیرانگلیسی وجود ندارد.

 • Good

سرعت در گفتار قابل قبول است اما ممکن است پیوستگی نداشته باشد. ممکن است بیش از یک تردید وجود داشته باشد، اما بیشتر کلمات در عبارات پیوسته صحبت می شوند. چند تکرار یا شروع اشتباه وجود دارد. مکث طولانی وجود ندارد و گوینده بریده بریده صحبت نمی کند.

 • Intermediate

گفتار ممکن است بریده بریده باشد. گفتار دارای حداقل یک اجرای صحیح سه کلمه ای بوده و بیش از دو یا سه تردید، تکرار یا شروع نادرست ندارد. ممکن است یک مکث طولانی وجود داشته باشد، اما نه بیشتر از دو بار.

 • Limited

گفتار حاوی عبارات یا ریتم نامنظم است. اصطلاحات ضعیف، بریده بریده یا تردیدهای متعدد، تکرارها و شروع اشتباه، که عملکرد گوینده را به طور قابل ملاحظه ای ناهموار یا متزلزل نشان می دهد. سخنان طولانی ممکن است یک یا دو مکث بلند و استرس نامناسب کلمات در جمله را به همراه داشته باشند.

 • Disfluent

گفتار، آهسته و با دسته بندی Chunks ضعیف قابل تشخیص است. چندین تردید، مکث، شروع اشتباه وجود دارد. اکثر کلمات جدا شده اند و ممکن است بیش از یک مکث طولانی وجود داشته باشد.