Repeat Sentence

اسپیکینگ پی تی ای (PTE) – REPEAT SENTENCE

در بخش Repeat Sentence آزمون 10 الی 12 سوال خواهید داشت که پس از شنیدن صدای هر جمله ضبط شده، باید آن را تکرار کنید. Repeat Sentence یکی از پرامتیازترین و چالشی ترین بخش های آزمون پی تی ای PTE است که نمرات اسپیکینگ و لیسنینگ را تحت تاثیر شدید خود قرار می دهد. تمرین و تقویت حافظه در این بخش می تواند کمک شایانی به کسب نمره مطلوب نماید.

در Repeat Sentence مهارت های اصلی اسپیکینگ و لیسنینگ را مورد ارزیابی قرار داده و به شما نمره دهی خواهد نمود. همچنین، برای موفقیت در این قسمت نیاز به مهارت های جانبی ار قبیل فهم لغات اکادمیک، صحبت کردن با سرعتی نرمال، درک تغییرات در تن صدا و نیز صحبت با سرعت و لهجه مناسب و در عین حال قابل فهم می باشد.t

نكات Repeat Sentence

 • مدت زمان هر سوال، بین 3 تا 9 ثانیه و طول هر جمله ضبط شده، بین 8 تا 15 کلمه می باشد
 • زمان پاسخگویی به سوال، 15 ثانیه است
 • سعی کنید معنای جمله را درک کرده و با تصویرسازی ذهنی ساده تر محتوای جمله را بخاطر بیاورید
 • به هیچ عنوان سعی در نوشتن کلمات نکنید
 • اگر کلمه ای را فراموش کردید، کلمه بعدی را بگویید
 • لغات را سریع بگویید و اگر جایی شک کردید، توقف یا تکرار نکنید چرا که توقف، امتیاز منفی دارد
 • پس از سه ثانیه سکوت، میکروفون بسته می شود
 • باید سعی کنید هر کلمه ای را که در یادتان مانده است را سریع بگویید
 • اگر کلمه ای را متوجه نشدید، چیزی شبیه آن بگویید
 • امکان پخش مجدد صدا وجود ندارد
 • دسته بندی کلمات Chunking در پاسخگویی کمک می کند
 • حتما این آیتم را بصورت روزانه تا روز امتحان، تمرین کنید
 • از نت برداری متون لیسنینگ یا همان transcribe و shadowing در جهت افزایش بهره وری و نمره گیری در این قسمت استفاده کنید

نمونه سوال Repeat Sentence در آزمون اصلی

Next week the department secretary will email you with the details of your tutorial groups.

امتياز دهي

الف. امتیاز بخش محتوا Content

 • شک و تردید، توقف کامل یا نیمه کامل، پس و پیش خواندن کلمات در از دست دادن نمره محتوا تاثیری ندارد
 • خطاها در این بخش: جایگزینی، حذف و جایگذاری کلمات
0 1 2 3
تقریباً هیچ کلمه ای در جواب موجود نیست کمتر از 50 درصد کلمات در جواب موجود و در ترتیب درست هستند حداقل 50 درصد کلمات در جواب موجود و در ترتیب درست هستند تمامی کلمات در جواب موجود و در ترتیب درست هستند

ب. امتیاز بخش تلفظ Pronunciation

5 4 3 2 1 0
Native-Like Advanced Good Intermediate Intrusive Non-English
 • Native-Like

برای بدست آوردن این امتیاز، تمام حروف صدادار و بی صدا باید طوری بیان شود که توسط یک انگلیسی زبان براحتی تشخیص داده شود. ضمن اینکه باید استرس تمام کلمات بدرستی رعایت می شود.

 • Advanced

حروف صدادار و بی صدا به وضوح و بدون تردید بیان می شود. اشتباهاتی وجود دارد اما در فهم متن تاثیری ایجاد نمی کند. استرس بر روی تمامی کلمات بدرستی رعایت می شود.

 • Good

بیشتر حروف بی صدا و صدادار بدرستی تلفظ می شوند. چند اشتباه واضح ممکن است در فهم برخی از کلمات تاثیر بگذارد. تلفظ و استرس اشتباه در برخی از کلمات وجود دارد.

 • Intermediate

برخی از کلمات بطور پیوسته به اشتباه مانند یک غیرانگلیسی زبان تلفظ می شوند. استرس در برخی از کلمات اشتباه می باشد.

 • Intrusive

بسیاری از حروف اشتباه تلفظ می شوند و حدود یک سوم از کلمات برای شنونده نامفهوم است.

 • Non-English

تلفظ غلط کلمات بسیار مشهود است. حدود یک دوم از کلمات به اشتباه تلفظ می شوند. به سیلابس کلمات توجهی نمی شود و یا به اشتباه عنوان می شود.

ج. امتیاز بخش اورال فلوئنسي Oral Fluency

5 4 3 2 1 0
Native-Like Advanced Good Intermediate Limited Disfluent
 • Native-Like

نحوه گفتار، ریتم و فریزها phrase را به درستی نشان می دهد. تردید، تکرار، شروع اشتباه، و ساده سازی واژگان وجود ندارد.

 • Advanced

گفتار دارای ریتم مناسب با فریزهای phrase درست بوده و همچنین تاکید بر کلمات صحیح است. بیشتر از یک تکرار، تردید، و شروع اشتباه وجود ندارد.

 • Good

گفتار در سرعت قابل قبول است اما ممکن است هموار نباشد. ممکن است بیش از یک تردید وجود داشته باشد، اما بیشتر کلمات در عبارات پیوسته صحبت می شوند. چند تکرار یا شروع اشتباه وجود دارد. مکث طولانی وجود ندارد و گوینده بریده بریده صحبت نمی کند.

 • Intermediate

گفتار ممکن است بریده بریده باشد. گفتار دارای حداقل یک اجرای صحیح سه کلمه ای بوده و بیش از دو یا سه تردید، تکرار یا شروع نادرست ندارد. ممکن است یک مکث طولانی وجود داشته باشد، اما نه بیشتر از 2 بار.

 • Limited

گفتار حاوی عبارات یا ریتم نامنظم است. اصطلاحات ضعیف، بریده بریده یا تردیدهای متعدد، تکرارها و شروع اشتباه، که عملکرد گوینده را به طور قابل ملاحظه ای ناهموار یا متزلزل نشان می دهد.

 • Disfluent

گفتار، آهسته و با دسته بندی Chunks ضعیف قابل تشخیص است. چندین تردید، مکث، شروع اشتباه وجود دارد. اکثر کلمات جدا شده اند و ممکن است بیش از یک مکث طولانی وجود داشته باشد.