سوالات لوکال و گلوبال در ریدینگ آیلتس

ریدینگ آیلتس - لوکال و گلوبال

انواع سوالات ریدینگ آیلتس

سوالات ریدینگ آیلتس بر اساس آنچه که برگزارکنندگان آزمون مشخص نموده اند به 6 دسته مجزا تقسیم شده که جمعاً 16 نوع سوال را در بر میگیرد. در اینجا برآنیم تا این سوالات را از لحاظ ترتیب پاسخ گویی بررسی نماییم. اهمیت این موضوع در این امر نهفته است که بدانیم در آزمون، اولویت پاسخ دهی با کدامیک از سوالات خواهد بود.

[irp]

سوالات لوکال و گلوبال در ریدینگ آیلتس (IELTS Reading Local & Global Questions)

سوالات دسته گلوبال ترتیب خاصی نداشته و ممکن است در هرجایی از متن پیدا شوند. تقدم و تأخر خاصی در این سوالات وجود ندارد. در مقابل، سوالات دسته لوکال با متن پیشروی کرده و دقیقاً پشت سر هم در متن یافت شده بنابراین تقدم تأخر آن ها ترتیبی است. این یعنی که می دانیم اگر پاسخ یک سوال را پیدا کردیم، قطعاً پاسخ سوال قبلی، قبل از آن قسمت بوده و پاسخ سوال بعدی، قطعاً بعد از آن قسمت است. در جدول ذیل، همانطور که مشاهده میکنید، اکثریت سوالات در ریدینگ آیلتس را سوالات لوکال تشکیل میدهند و برخی از سوالات همانند summary completion هم لوکال و هم گلوبال می باشند که بایستی این موضوع را با نگاه به سوال داده شده در ریدینگ آیلتس مشخص نمود.

ریدینگ آیلتس - لوکال و گلوبال

فایده تشخیص سوالات لوکال و گلوبال در ریدینگ آیلتس

در آزمون آیلتس، مدیریت زمان بسیار حایز اهمیت است. با توجه به این امر، اگر متقاضی آیلتس ابتدا با پاسخگویی به سوال های گلوبال شروع کند، باید وقت زیادی را صرف پیدا کردن اطلاعات کند چرا که سوالات هیچ ترتیب خاصی ندارند. پس توصیه می شود که با پاسخ دهی به سوالات لوکال شروع کند چرا که مطمئن هستیم پاسخ آن ها به ترتیب است. با این استراتژی در ریدینگ آیلتس، اولاً از هدر رفتن وقت جلوگیری می شود؛ دوماً وقتی متقاضی به سوالات گلوبال رسید، تقریبا یک دور متن را خوانده و متن برایش آشنا شده است. حالا دیگر مهم نیست که اطلاعات کجای متن آزمون آیلتس باشد؛ داوطلب می تواند به راحتی و با صرف کمترین زمان آن ها را پیدا کرده و پاسخ سوالات را بدهد.
[irp]

مثال عملی (کمبریج آیلتس 11 – تست 4 – ریدینگ آیلتس 1)

در این نمونه که تست 4 کتاب کمبریج آیلتس 11 می باشد، در ابتدا باید سوال های 1 الی 4 را جواب داد چرا که لوکال هستند. سپس، سوال های 10 الی 13 را جواب می دهیم چونکه 5 الی 9 سوال های جورکردنی گلوبال هستند. سوال های 10 الی 13 Summary Completion هستند و نمی دانیم که لوکال یا گلوبال هستند اما قطعاً سوال های 5 الی 9 را آخر جواب می دهیم چونکه مطمئن هستیم گلوبال هستند. بعد از جواب گویی به تمام سوالات، به سراغ قسمت بعدی می رویم.

ریدینگ آیلتس - لوکال و گلوبال
ریدینگ آیلتس - لوکال و گلوبال
[irp]