نوشته‌ها

نمرات آیلتس

withheld شدن نتایج آزمون آیلتس

ویتهلد شدن نمره آیلتس – IELTS Results Withheldهنگامی که برگه چند صفحه ای با فو…