ESP 1 1 1 150x150 - زبان انگلیسی ویژه مشاغل (ESP)
789098

زبان انگلیسی ویژه مشاغل (ESP)

دوره های تخصصی زبان ESP ESP مخفف کلمه English for Specific Purposes و به معنای انگلیسی برای مشاغل و دوره های تخصصی در رشته های مختلف است که مهمترین آن انگلیسی تجاری است. این دوره ها به واسطه ی تقاضای ادامه مطلب