مکالمه زبان انگلیسی

کلاس مکالمه

دوره های آموزش مکالمه زبان انگلیسی


تعدادی زیادی از افراد به دلیل نیازهای تجاری، آموزشی و به دلیل تغییر شرایط زندگی به دنبال یادگیری فشرده مکالمه انگلیسی هستند. تهران یه دلیل جایگاه خاص اجتماعی و شرایط کاری متفاوت با سایر شهر ها زبان آموزان زمان کمتری را در اختیار دارند از این رو استفاده بهینه از زمان برای یادگیری اهمیت بالایی خواهد داشت.

یادگیری زبان انگلیسی و توانایی سخن گفتن به این زبان که به عنوان زبان اول و بین المللی قلمداد می شود، همواره چالشی بزرگ برای همگی ما بود است. خوشبختانه این روزه، اکثریت افراد جامعه آشنایی ابتدایی با این زبان را دارند. ولی در نقطه ی مقابل آن، توانایی سخن گفتن روان، در بیشتر ما وجود ندارد.

مکالمه زبان انگلیسیاین نوع دوره های آموزش مکالمه زبان انگلیسی را به دوستانی پیشنهاد میکنیم که به هر دلیلی تصمیم به فراگیری زبان انگلیسی در کوتاه ترین زمان ممکن را دارند و به جهت اهمیت فراوان این مسئله، زمان کافی نیز برای مطالعه در نظر گرفته اند، زیرا شرکت در این نوع کلاس های آموزش زبان انگلیسی که بصورت هر روزه برگزار می شوند، می تواند به دلیل قرار گرفتن مستمر و هر روزه در معرض زبان تاثیر فوری و بسزایی در پیشرفت یادگیری متقاضیان داشته باشد، به شرط اینکه برابر با مقدار زمانی که در کلاس حضور دارند، در منزل نیز به همان اندازه زمان برای مطالعه در نظر بگیرند.

شایان ذکر است که این نوع دوره ها به بهترین و استاندارد ترین شکل در راستای ارتقای سطح زبان آموزان طراحی شده و توسط استاد نجفی به طور دقیق اجرا می شوند.

هدفمند بودن یکی از ویژگی های مدرسین و مراکز آموزشی مکالمه موفق می باشد و ما معتقد هستیم، یک فرد در عرصه مکالمات فقط در یک سری موارد خاص باید تسلط کافی داشته باشد و مدرس عزیز بایستی این موضوع را به زبان آموزان نیز یادآور شود، ذهن زبان آموز را نباید به موارد فرعی همانند گرامرهای پیچیده یا حتی ضرب المثل های منسوخ درگیر سازد.

مکالمه زبان انگلیسی

جهت اطلاع از شرایط شرکت در دوره های مکالمه زبان انگلیسی به قسمت شهریه ها مراجعه بفرمایید.