زبان انگلیسی ویژه مشاغل (ESP)

دوره های زبان ویژه شاغلین

دوره های تخصصی زبان ESP

ESP مخفف کلمه English for Specific Purposes و به معنای انگلیسی برای مشاغل و دوره های تخصصی در رشته های مختلف است که مهمترین آن انگلیسی تجاری است. این دوره ها به واسطه ی تقاضای عده ای کثیر از متقاضیان مربوط به این رشته ها برنامه ریزی و طراحی گردیده است. یادگیری زبان انگلیسی محاوره ای در مورد حرفه و تخصص خود از مزایای گذراندن دوره های تخصصی و یا ESP است.

بدیهی است نیاز به انگلیسی تخصصی در مشاغل مختلف در کلاس های عمومی و با اساتید حرفه ای و متخصص همان مشاغل در تهران از سوی شرکت ها و موسسات بزرگ تجاری احساس می شود. گروه آموزشی نجفی کلاس های مربوط به انگلیسی مشاغل مختلف را در محل شرکت ها و سازمان ها و کارخانجات برای کارمندان و مدیرانش به فراخور نیاز ایشان به تفکیک حرفه ها و مشاغل مختلف به زبان انگلیسی به صورت ترمیک، کلاس های یک روز در هفته (فقط پنجشنبه و جمعه) برای صاحبان مشاغل برگزار نماید.

موضوعات و عناوین دوره های تخصصی آموزش زبان انگلیسی در شاخه های مختلف در نظر گرفته شده است. سطح آموزشی کلاس و کتاب ها از متوسط (Intermediate) به بالا بوده و بنابراین دانشجویانی می توانند از این کلاس ها بهره ببرند که از دانش زبانی متوسط برخوردار باشند.