برای معرفی خود به زبان انگلیسی چه فاکتورهایی را باید رعایت کنیم؟

زمانیکه شما یک شخص جدید را ملاقات می‌کنید، طبیعتاً ابتدا به معرفی خودتان میپردازید؛ معرفی کردن خود جزئیاتی بیشتر از معرفی تنها نامتان دارد. شما باید بتوانید اطلاعات بیشتری را به زبان انگلیسی به مخاطب خود ارائه بدهید؛ نحوه این معرفی بستگی به شخص و مکانی دارد که ما اقدام به معرفی می‌کنیم؛ ممکن است شما خودتان را به یک دوست جدید، در یک مصاحبه شغلی و یا در کلاس زبان معرفی کنید؛ در این مطلب شما چگونگی معرفی خود به زبان انگلیسی را همراه با مثال (پرسش و پاسخ) به درستی خواهید آموخت؛ در ادامه همراه ما باشید…

طریقه صحیح معرفی خود به زبان انگلیسی

دقت کنید که این روش معرفی خود هم در حالت رسمی و هم غیر رسمی کاملا صدق می کند و با این روش می توانید در همه جا خود را معرفی کنید. به این نکته هم توجه داشته باشید که ترتیب این مراحل تقریبا مشابه است، بعضا ممکن است افرادی در حین معرفی خودشان بعضی از این مراحل را از یاد ببرند که هیچ اشکالی ندارد.

 یخ بین خودتان را بشکنید (Break the Ice)

این یک اصطلاح معروف در زبان انگلیسی است که به شما می گوید با طرفتان راحت باشید و شروع به صحبت کردن کنید. ساده ترین راه این هست که سلام کنید و اسم تان را بگویید و درصورت امکان دست بدهید. با این عبارت:

جمله فارسی معادل انگلیسی
نام شما چیست؟ ?whats your name
نام من … است my name is … / im …
نام کوچک / خانوادگی من … است my first / last name is …
میتوانید من را … صدا کنید / آنها من را با اسم … صدا میکنند / لطفا من را با نام … صدا کنید you can call me … / they call me … / please call me …
نام مستعار من … است my nick name is …

مثال)

Amy: Hello. I’m Amy.

Brian: Hello, I’m Brian.

Amy: Nice to meet you

 

 شروع به پرسیدن سوالات کنید

سوالات اولیه که باب گفتگو را باز کند؛ برای مثال پرسیدن یا پاسخ دادن به سوالاتی راجع به ملیت فرد مقابل یا خودتان؛

عبارت فارسی ترجمه انگلیسی
شما اهل کجا هستید؟ / از کجا می آیید؟ / کجا متولد شده اید؟ where are you from? / where do you come from? / where do you born?
من از کشور … هستم / من از … می آیم / محل زندگی من کشور … است im from … / i come from … / my hometown is … 
من … هستم (ملیت گفته شود) im … (nationality)
من در کشور … متولد شده ام i was born in …

مثال)

همچنین بگویید که در حال حاضر محل زندگی شما کجاست؟ (مکان های معروفتر را باید بگویید که طرف شما متوجه شود)

I live in Pakistan.
I live in India.
I live in France.

عبارت فارسی ترجمه انگلیسی
کجا زندگی میکنید؟ / آدرس شما چیست؟ where do you live? / whats your address?
من در … زندگی میکنم / آدرس من … است (نام شهر محل سکونت گفته شود) i live in … / my address is … (city)
من در خیابان … زندگی میکنم  i live on … (street name)
من در … بزرگ شده ام i grew up in …

 

سن و سال خود را بعد از محل زندگی بگویید

سوال پرسیدن درباره سن افراد در هرجا پیشنهاد نمیشود، اما درصورتیکه خواستید درباره سن کسی سوال کنید و یا جواب مناسبی برای آن داشته باشید، به این شکل پیش بروید؛

جمله فارسی معادل انگیسی
چند ساله هستید؟ How old are you?
من … سن دارم Im … years old
من بیشتر / تقریبا / نزدیک به … سن دارم Im over / almost / nearly …
من در اوایل دهه بیست / اواخر دهه سی هستم Im in my early twenties / late thirties

 

سوالاتی درباره خانواده بپرسید!

پرسیدن سوالاتی درباره خانواده و جواب های آن میتواند نقش بسزایی در ایجاد یک رابطه دوستانه خوب با فردی که زبان مادری اش انگلیسی است، ایفا کند؛ در این بخش سعی کردیم بهترین سوال و جوابهایی که در این زمینه برای معرفی خود به زبان انگلیسی وجود دارد را فراهم آوریم؛

عبارت فارسی معادل انگلیسی
اعضای خانواده شما چند نفر هستند؟ / با چند نفر زندگی میکنید؟ / آیا خواهر و برادر دارید؟ How many people are there in your family? / Who do you live whit? / Do you have any sibling?
تعداد افراد خانواده من … است There are … (number) people in my family
خانواده ما … عضو دارد my family has … (number) people
من با … زندگی میکنم I live whit my …
من تک فرزند هستم I am the only child
من هیچ خواهر و برادری ندارم I dont have any siblings
من … برادر و … خواهر داردم (تعداد ذکر شود) I have … (number) brothers and … sisters

 

در این مرحله از شغل خود بگویید