رایتینگ آیلتس جنرال – نامه‌نگاری

رایتینگ آیلتس جنرال

تسک 1 رایتینگ آیلتس جنرال یک تسک نامه‌نویسی است که در آن از شما انتظار می‌رود در مدت زمان ۲۰ دقیقه، یک نامه با حداقل ۱۵۰ کلمه براساس موضوع داده شده بنویسید. این موضوعات همگی جنبه عمومی دارند و دانش تخصصی ملاک قرار نمی‌گیرد. مواردی نظیر: ‌سفر، اقامت، امور روزانه، خرید، مسائل رفاهی، تفریحی، بهداشتی، تحصیلی و … در زمره‌ی رایج‌ترین موضوعات هستند.

هدف از این تسک در آزمون آیلتس این است که آیا شما قادر به برقراری ارتباط مناسب و موثر از طریق نوشتن یک نامه یا ایمیل هستید یا خیر. برای این منظور، شما باید در مورد چهار فاکتور تصمیم‌گیری درست داشته باشید که همان TASK ACHIEVEMENT مدنظر اگزمینر آیلتس را برآورده می‌سازند:

 1. هدف از نوشتن نامه (PURPOSE)
 2. لحن مناسب نامه (TONE)
 3. قالب صحیح نامه (FORMAT)
 4. بیان، برجسته نمودن و گسترش آیتم‌های مورد پرسش (BULLET POINTS)

در ادامه نگاهی می‌اندازیم به کارکرد هر یک از فاکتورهای بالا و نحوه نگارش تسک 1 رایتینگ آیلتس جنرال.

هدف (PURPOSE)

نامه خود را با مشخص کردن دلیل نگارش خود و یا همان ‘هدف’ شروع کنید. دلیل نوشتن نامه بایستی در پاراگراف اول به وضوح بیان شود. اطمینان حاصل کنید که هدف نامه در پاسخ مستقیم به وضعیتی باشد که در سوال مطرح شده است. برای مثال، به پاراگراف‌های ابتدایی (Opening Paragraphs) زیر نگاه بیندازید:

Informal LetterFormal Letter

Dear John,
I was so pleased to hear that you are planning on visiting my country, so I’m writing to give you some travel tips and advice before you book your trip.

Dear Sir/Madam,
I am writing to express my dissatisfaction with a product I have purchased recently and to request a full refund.

موضوعات متداول تسک 1 رایتینگ آیلتس جنرال نیز شامل موارد زیر می‌باشد:

INFORMALFORMAL
Letter of invitation (e.g. party, dinner, celebration)Letter of complaint (e.g. personal, business, recent, experience, product)
Letter of request (e.g. asking questions, asking for advice, asking for help)Letter of request (e.g. refund, repair, advice, reservation)
Letter of thanks or appreciationLetter of enquiry (e.g. information request, booking)
Letter of suggestion (e.g. suggesting ideas, plans, solutions)Letter of recommendation (e.g. job, colleague)
Letter of suggestion (e.g. suggesting ideas, plans, solutions)

لحن (TONE)

لحن اشاره به سبک و روشی دارد که نامه می‌نویسید: رسمی (Formal) یا غیر رسمی (Informal). دستورالعملهای موجود در سوال سرنخ را به شما می‌دهند. نامه خود را به شکل زیر آغاز کنید:

Informal or semi-formal: written to a friend, colleague or someone you know Dear (First Name)
Formal: written to someone you do not know Dear Sir/ Madam

نامه رسمی شامل موارد زیر است:

 • جملات طولانی که از ساختار مجهول استفاده میکنند (be + past participle)
 • Modals (e.g. The broken light needs to be fixed to ensure that the customers who use this facility have adequate visibility of their surroundings.)

نامه غیررسمی اینچنین است:

 • محاوره ای
 • می تواند شامل فرم اختصاری (e.g. can’t) و گفتار مستقیم (?e.g. Can you fix the light in the kitchen) باشد.

جدول زیر نمونه‌هایی از واژگان رسمی و غیر رسمی را نشان می‌دهد که می‌توانید در پاسخ تسک 1 رایتینگ آیلتس جنرال از آنها استفاده کنید:

Informal vocabulary and structuresFormal vocabulary and structures
AskRequest
BuyPurchase
CanCould
WillWould
When you are freeAt your earliest convenience
Write back/ replyRespond
Can’tcannot
Best wishes/ loveYour sincerely/ faithfully
And/ alsoFurthermore
Can I tell youCan I suggest
As I mentioned beforeAs you described above

و در آخر، به یاد داشته باشید که شروع (Greeting) و پایان (Closing Salutation) تسک 1 رایتینگ آیلتس جنرال باید مطابق با سبک و لحن نامه باشد.

Dear Sir/Madam ———————–> Yours faithfully

      Dear John        ———————–> Best wishes

آیتم‌های مورد پرسش (BULLET POINTS)

هنگام نوشتن نامه در رایتینگ آیلتس جنرال مهم است که آیتم‌های مورد پرسش در پاسخ نهایی گنجانده شوند. هر سؤال رایتینگ آیلتس جنرال تسک 1 به شما موارد زیر را ارائه می‌دهد:

 • موقعیت (Situation)
 • گیرنده نامه (Recipient)
 • آنچه باید در نامه درج کنید (Bullet Points)

هر سه آیتم‌ مورد پرسش باید ارائه شوند. در ضمن، به یاد داشته باشید که برخی از  آیتم‌ها شامل بیش از یک جزء می‌باشند؛ بنابراین، حتماً مراقب نشانه‌هایی از قبیل ‘and’ و ‘plurals’ باشید.

حال بگذارید سؤال زیر را تحلیل کنیم:

An overseas friend wants to visit your country on holiday.

Write a letter to your friend. In your letter

 • Recommend the best time of year to visit and why
 • Describe the types of accommodation your friend could choose
 • Say what you would like to show your friend in your country

Write at least 150 words.

You do NOT need to write any addresses.

Begin your letter as follows:

Dear…

همانطور که مشاهده می‌شود، اولین آیتم‌ شامل دو جزء است. بنابراین، حتماً بایستی هر دوی آن‌ها را در پاسخ خود پوشش دهید:

 1. بهترین زمان سال برای بازدید (The best time of the year to visit)
 2. چرا بهترین زمان برای بازدید است (Why it is the best time to visit)

با نگاه به آیتم دوم خواهید دید که شما بایستی انواع (Types) محل اقامت را توصیف کنید. بنابراین، به یاد داشته باشید که به اسامی جمع (Plurals) دقت کنید.

 1. نوع اول اقامتگاه
 2. نوع دوم اقامتگاه

به مثال زیر که هر دو جزء آیتم مورد پرسش اول را پوشش می‌دهد (چه موقع و چرا) توجه نمایید:

Most people visit Brisbane in the summer months, but I think it’s far too hot then. The best time to visit is between April and June, our autumn season. It’s still sunny, but much cooler and not as humid as the summer.

قالب نامه (FORMAT)

ویژگی نهایی که باید در تسک 1 رایتینگ آیلتس جنرال به آن توجه کنید، قالب نامه شماست. نامه بایستی با رعایت قالب مناسب نوشته شود، از جمله موارد زیر:

 • سلام و احوالپرسی (Dear sir/madam, Dear John, Dear Mr Smith)
 • بدنه اصلی (شامل پاراگراف برای هر قسمت از نامه)
 • اختتامیه (Yours sincerely, Yours faithfully, Best wishes, Kind regards, Love)

در دستورالعمل نوشتن نامه به شما گفته می شود – You do NOT need to write any addresses – بنابراین نیازی به درج آدرس نیست.

در ادامه نمونه‌ای از یک نامه غیررسمی را مشاهده می‌کنید:

Opening salutation – greeting – must be included for appropriate letter format. Dear Andrew
State the purpose of the letter in the opening paragraph. I was pleased to hear that you’re going to visit Brisbane, so I’m writing to give you some information to think about before you come. 
First bullet Point presented and highlighted in a separate paragraph. Most people travel to Brisbane in the summer months, but I think it’s uncomfortably hot at that time of the year. Autumn is the best season, between April and June. It’s still sunny, but much cooler than in summer.  
Second bullet point presented and highlighted in a separate paragraph. At the moment, all our bedrooms are full, so unfortunately, we can’t put you up. However, there are some cheap places to stay, like Airbnb’s, in our suburb. You could also stay in a serviced apartment in the city centre or on the Gold Coast. There are lots of specials online, so I’m sure you’ll find somewhere affordable. 
Third bullet point presented and highlighted in a separate paragraph. When you get here, let me be your tourist guide. I’ll take you to Lone Pine Koala Sanctuary, where you can feed kangaroos and koalas. I can also drive you to the Gold Coast for a swim. To add excitement, we can visit the theme parks there too. 
Concluding letter (rounding off statement). Looking forward to catching up
Closing salutation, must be included for appropriate letter format. Best wishes
Your name, to make the letter look realistic. Laurel

به یاد داشته باشید که برای رسیدن به یک امتیاز بالاتر در Task Achievement رایتینگ آیلتس جنرال تسک 1 باید هریک از این ویژگی ها را در نامه خود بگنجانید:

 • یک هدف روشن (A clear purpose)
 • لحن مناسب (Appropriate tone)
 • بیان، برجسته نمودن و گسترش آیتم‌های مورد پرسش (Present and highlight all the bullet points)
 • قالب مناسب (Appropriate format)