Face the IELTS speaking exam with confidence!

همانطور که در معرفی آزمون آیلتس ذکر گردید، اسپیکینگ آیلتس شامل سه بخش مجزا می‌باشد که در زمان حدود 15 دقیقه از داوطلب سوال می‌گردد. نمره نهایی داوطلب براساس چهار معیار انسجام و تسلط کلام (Fluency and Coherence)، استفاده از منابع لغوی متنوع (Lexical Resources)، تنوع و دقت دستورزبانی (Grammatical Range and Accuracy) و تلفظ (Pronunciation) می‌باشد. برای همین ضروری است که زبان‌آموزان گرامی علاوه بر روان صحبت کردن و پرهیز از ارائه پاسخ‌های طولانی و غیرمرتبط با سوال، به تقویت دایره واژگان و استفاده از ساختارهای متنوع نیز بپردازند.

موضوعات اسپیکینگ آیلتس عمدتاً شامل 20 دسته‌بندی ارائه شده در مطلب پیش روی شما می‌باشند که در ادامه به تفکیک و به همراه پاسخ به منظور آشنایی داوطلبین گرامی آورده شده‌اند. بدیهی است که این پاسخ‌ها تنها نمونه‌ای از هزاران روش موجود برای پاسخگویی می‌باشند و هدف اصلی داوطلبین بایستی یادگیری و نت‌برداری از لغات یا عبارات موضوعی بوده و از حفظ کردن پاسخ‌ها اکیداً خودداری نمایند.