مطمئنا با برطرف کردن اشتباهات و مشکلات ارائه شده، می توانید از حداکثر توان خود برای گرفتن نمره ای حداکثری در آزمون استفاده کنید.

تصحیح رایتینگ آیلتس

هزینه تصحیح رایتینگ

داوطلبینی که مایل به دریافت این سرویس می باشند می توانند با ارسال فایل نوشتاری خود، ظرف مدت کوتاهی از مشکلات رایتینگ خود مطلع شوند.

توجه:

تصحیح رایتینگ تنها به آزمون آیلتس مربوط نبوده و داوطلبین آزمون های تافل و آزمون های کمبریج شامل FCE, CAE, CPE نیز میتوانند از این سرویس بهره مند گردند.