چهار نفره و بیشتر

150000تومان (هر ساعت)
150000تومان (هر ساعت)
 • مکالمه و زبان عمومی
 • Conversation and General English

سه نفره

130000تومان (هر ساعت)
130000تومان (هر ساعت)
 • مکالمه و زبان عمومی
 • Conversation and General English

دو نفره

110000تومان (هر ساعت)
110000تومان (هر ساعت)
 • مکالمه و زبان عمومی
 • Conversation and General English

تک نفره

90000تومان (هر ساعت)
90000تومان (هر ساعت)
 • مکالمه و زبان عمومی
 • Conversation and General English

 

چهار نفره و بیشتر

180000تومان (هر ساعت)
180000تومان (هر ساعت)
 • آمادگی آزمون های بین المللی
 • Exam Preparation
 • IELTS / TOEFL / PTE
  FCE / CAE / CPE

سه نفره

160000تومان (هر ساعت)
160000تومان (هر ساعت)
 • آمادگی آزمون های بین المللی
 • Exam Preparation
 • IELTS / TOEFL / PTE
  FCE / CAE / CPE

دو نفره

140000تومان (هر ساعت)
140000تومان (هر ساعت)
 • آمادگی آزمون های بین المللی
 • Exam Preparation
 • IELTS / TOEFL / PTE
  FCE / CAE / CPE

تک نفره

120000تومان (هر ساعت)
120000تومان (هر ساعت)
 • آمادگی آزمون های بین المللی
 • Exam Preparation
 • IELTS / TOEFL / PTE
  FCE / CAE / CPE

 

توضیحات:

 • زبان آموزان دوره های خصوصی و نیمه خصوصی پس از تعین سطح و مشاوره، بسته به جلسات مورد نیاز و یا درخواستی، پیش از شروع هر 10 جلسه شهریه خود را پرداخت می نمایند.
 • مدت زمان دوره یا برنامه ریزی تمرین های منزل بستگی به نتیجه مشاوره آموزشی دارد.
 • زمان کلاس بیشتر برای تمرین مکالمه و نوشتن صرف می شود و مهارت های شنیدن و خواندن پس از بیان تکنیک ها بیشتر در برنامه ریزی منزل تمرین می شود.
 • برنامه کلاس با توجه به هدف زبان آموز و زمان مورد دسترس وی طراحی می شود.
 • هر جلسه آموزش از 90 دقیقه تا 180 دقیقه بسته به انتخاب زبان آموز برگزار خواهد شد.
 • زبان آموزان گرامی متقاضی کلاس آنلاین بایستی از برقراری اینترنت پرسرعت ADSL و نصب بودن SKYPE بر روی کامپیوتر، لپ تاپ، گوشی و یا تبلت خود اطمینان حاصل نمایند.