کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی


توضیحات:

  • زبان آموزان دوره های خصوصی و نیمه خصوصی پس از تعین سطح و مشاوره بسته به جلسات مورد نیاز و یا درخواستی پیش از شروع هر 10 جلسه شهریه خود را پرداخت می نمایند.
  • مدت زمان دوره یا برنامه ریزی تمرین های منزل بستگی به نتیجه مشاوره آموزشی دارد.
  • زمان کلاس بیشتر برای تمرین مکالمه و نوشتن صرف می شود و مهارت های شنیدن و خواندن پس از بیان تکنیک ها بیشتر در برنامه ریزی منزل تمرین می شود.
  • برنامه کلاس با توجه به هدف زبان آموز و زمان مورد دسترس وی طراحی می شود.
  • هر جلسه آموزش از 90 دقیقه تا 180 دقیقه بسته به انتخاب زبان آموز برگزار خواهد شد.

زبان آموزان گرامی در صورتی که شخص دیگری را برای شرکت در کلاس های خصوصی معرفی نمایند می توانند تا سقف 20 درصد از تخفیف شرکت در دوره ها بهره مند گردند.